Hiển thị tất cả 11 kết quả

MIX1162 – Bát trộn bằng inox 16cm, có tay cầm và đáy bằng silicone

242.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIX1202 – Bát trộn bằng inox 20cm, có tay cầm và đáy bằng silicone

291.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIX2182 – Bát trộn bằng inox 18cm, có tay cầm

219.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIX3202-G – Bộ bát trộn inox và bàn mài 20cm

420.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIX3242-G-Bộ bát trộn inox và bàn mài 3 in 1 – 24cm

492.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXA1201 – Rổ inox punching hole 20 cm

98.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXA1251 – Rổ inox punching hole 25 cm

184.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXA1281 – Rổ inox punching hole 28 cm

181.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXB1202 – Rổ inox punching hole 20 cm có tay cầm

115.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXB1252 – Rổ inox punching hole 25 cm có tay cầm

154.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc

MIXB1282 – Rổ inox punching hole 28 cm có tay cầm

284.000 
Thêm vào giỏ hàng
0 days 00 hr 00 min 00 sc